שירותי היחידה הגיאוטכנית

שירותים

שירותי היחידה הגיאוטכנית במעבדות

מחלקת גאוטכניקה מבצעת סקרים גיאולוגיים, גאוהנדסיים והידרוגיאולוגיים לצורך בנייה תעשייתית ואזרחית. סקרים כוללים בדיקות ועבודות שונות בהתאם לתקנים ישראלים ובין לאומיים:

סקרי קרקע ומחקרים ספציפיים

 1. פיקוח גאוהנדסי על כל סוגי קידוחים ובורות ניסיון;
 2. מיפוי סטרוקטוראלי ובנייה מודלים תת קרקעיים, חלוקת החתך והשטח לאלמנטים אחידים;
 3. הגדרת מטרות למחקרים גאופיסיים שונים לצורכי אפיון יציבות מדרונות, מנהרות ומבנים קיימים;
 4. חיפוש חללים, תשתיות ואנומאליות תת קרקעיות;
 5. ניתוח ופענוח תוצאות המחקרים.

בדיקות גאוטכניות וגאומכניות

 1. בדיקות In Citu בקרקע:
  • מת"ק שדה;
  • דקר דרום אפריקאי (DCP);
  • חוזק לגזירה (VANE TEST);
  • מודול דפורמציה (פלטה תקנית);
  • ניסיונות העמסה בכלונסאות;
 2. בדיקות גאומכניות במעבדה :
  • בדיקת קונסולידציה;
  • שיעור ולחץ תפיחה, תפיחה בלחץ, בדיקת מייט;
  • בדיקת גזירה ישירה מנוקזת ובלתי מנוקזת לכל סוגי קרקעות;
  • גזירה מרחבית בלתי מנוקזת ללא קונסולידציה (UU);
  • בדיקת גזירה מרחבית אחרי קונסולידציה (CU);
  • גזירה מרחבית מנוקזת בקרקע גרנולרית / קוהזיבית (CD);
  • בדיקת בלא כלוא לקרקע;
  • בקיעה על מדגמי סלע (Brazilian)
  • חוזק נקודתי (POINT LOAD TEST) למדגמי סלע;
  • בדיקה בלא כלוא מדגמי סלע כולל מדידת מודול אלסטיות ומקדם פואסון בסלע.

בדיקות הידרוגיאולוגיות בשטח ובדיקות זרם במעבדה

 • דיגום מי תהום מקידוחים , בורות ומקורות טבעיות.
 • ניטור מפלסי מי תהום בקידוחי ניסיון, בורות פייזומטרים.
 • בדיקות חדירות מים בשדה בשיטות שונות.
 • ניסיונות שאיבת מי תהום.
 • מדידת טמפרטורה, מינרליזציה כללית ו- PH במים, בדיקות כימיות שונות למים ע"פ דרישה;
 • חדירות מים מעבדתי בשיטות שונות;

בקרת איכות על עיגון וייצוב מדרונות, קירות תומכים ומנהרות

 • פיקוח על דריכה ומעקב אחר ביצועי עוגני קרקע;
 • ביצוע / פיקוח על שליפה בורגי סלע;
 • בדיקות שליפת מוטות, מסמרים ומיתדים באלמנטים של מבני בטון ומנהרות;
 • בקרת איכות על ביצוע עיגון/חיזוק מדרונות, קירות תומכים ומנהרות משלב סקר מקדים עד הגמר.
 • הקמת מערכת ניטור דפורמציות מול עומסים בברגים ועוגנים לתווך ארוך.

 
נגישות